NUSO sommeren 2018

NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester sin sommersamling i 2018.
Grenland folkehøgskole, Porsgrunn. Konserter i Arendal Kulturhus og på Ibsenhuset i Skien.
Bilder i mer eller mindre tilfeldig rekkefølge 🙂